CZ  DE  EN

WinSCP

Program WinSCP je jedným z najrozšírenejších FTP manažérov v našich končinách. Ako jeden z mála podporuje rozličné formy zabezpečenia počas pripojenia k FTP serveru a je veľmi obľúbený medzi pokročilými používateľmi a správcami serverov s veľkým množstvom obsahu. V jeho ovládaní sa však nestratí ani začínajúci používateľ, pretože jeho používateľské rozhranie je veľmi jednoduché a prehľadné. Program ho dokáže znázorniť v dvoch režimoch - v jednopanelovom (ako program Prieskumník), alebo v dvojpanelovom režime (ako napr. Total Commander a podobné programy). V doplnkových oknách sa dá zobraziť aj stromová štruktúra priečinkov v lokálnom počítači a na vzdialenom serveri. Samozrejmosťou je možnosť presúvania alebo kopírovania súborov ťahaním myši. Program dokáže dokonca aj porovnávať obsah uložený na serveri a v lokálnom počítači.

Aby ste si nemuseli pamätať prihlasovacie údaje k viacerým serverom a špecifické nastavenia týchto serverov, dajú sa v programe WinSCP tieto údaje uložiť do zvláštnych súborov, z ktorých budú načítavané v budúcnosti. Viacero vykonávaných operácií je možné zaraďovať do fronty príkazov a nechať ich spracovať naraz, takže práca s programom je veľmi plynulá a nemusí byť naozaj ničím rušená.

Program nebol pomerne dlhý čas plne lokalizovaný do slovenského jazyka, pretože bolo preložených len 48 % jeho príkazov. Preklad programu som v súčasnosti dokončil na úroveň 100 % preložených textov a začal som pracovať na kontrole a zjednocovaní textov, ktoré boli preložené v minulosti. Je teda pravdepodobné, že preklad sa môže ešte nejaký čas mierne upravovať, takže záujemcom o preklad by som odporúčal, aby si aspoň občas stiahli aj najnovšiu verziu súboru s prekladom. Po stiahnutí súboru sk.zip tento súbor rozbaľte a obsiahnutý súbor WinSCP.sk uložte do pracovného priečinka programu WinSCP. Tento priečinok spoznáte napríklad podľa toho, že obsahuje aj súbor WinSCP.exe.

Novinky v najnovšej verzii programu:
* Oprava chyby v systéme Windows 10, verzie 1803 (April 2018 Update), ktorá spôsobovala, že sťahovanie metódou Ťahaj a pusť do Prieskumníka systému Windows prebehlo do nesprávneho priečinka (vyžaduje sa reštartovanie počítača).
* Oprava chyba: spracovávanie ssh:// URL v príliš veľkom rozsahu pre každú otvorenú inštanciu programu WinSCP.
* Oprava chyby: na niektorých systémoch sa nezobrazovali ikony pre lokálne súbory.
* Oprava chyby: zlyhanie pri pokuse o otvorenie binárneho súboru s kódovaním multibyte legacy v internom systémovom editore.
* Oprava chyby: pomalé otváranie prihlasovacieho dialógového okna v prípade, že je uložených veľa lokalít s použitím farieb.
* Oprava chyby: pri prázdnej konfigurácii neboli načítavané rozšírenia.
* Oprava chyby: pomalý štart na niektorých systémoch.
* Oprava chyby: zlyhanie pri odoslaní súboru väčšieho ako 2 GB pri použití protokolu S3.
Stiahnuť prekladStiahnuť preklad

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu