CZ   EN

Prekladateľské služby

Vážení návštevníci stránok,
okrem prekladania softvéru sa už dlhší čas venujem aj komerčnej prekladateľskej činnosti. Ide najmä o preklady z/do nemeckého jazyka. Ak potrebujete preložiť súkromné alebo podnikové dokumenty, prezentácie, internetové stránky, návody, príručky alebo nejaké iné dokumenty, neváhajte ma kontaktovať. Preklad pre Vás či Vašu firmu spracujem kvalitne, v dohodnutých časových lehotách a za výhodné ceny. Pri práci aktívne využívam profesionálne nástroje pre prekladateľov, medzi ktoré patrí aj CAT-softvér a softvér na kontrolu nedostatkov prekladu. Je tak zaručená vysoká kvalita a jednotnosť výrazov, použitých v preklade. Samozrejmosťou je aj vytváranie vlastnej terminologickej databázy pre každého dlhodobého zákazníka. Každý preklad po dokončení prechádza niekoľkostupňovou manuálnou i aickou kontrolou, ktorá ďalej zvyšuje kvalitu a presnosť prekladu. Venujem sa najmä prekladom:

Ak máte záujem o preklad dokumentu, ktorý nie je možné zaradiť do niektorej z týchto oblastí, vôbec to neprekáža. Kontaktujte ma a ak to bude čo len trochu možné, preklad dokumentu rád spracujem.

Akým prekladom sa nevenujem

V súčasnosti sa nevenujem prekladom, pri ktorých je potrebné súdne overenie (úradné dokumenty, zmluvy, právne dokumenty).

Ceny

Ceny prekladu sú individuálne a závislé od náročnosti zdrojového textu, rozsahu požadovaných prác a od termínu dodania prekladu. Ku každej zákazke je samozrejme možné spracovať cenovú ponuku, ešte pred preložením dokumentu. V takom prípade sa preklad vypracováva až po schválení cenovej ponuky zo strany klienta. Základným faktorom pri výpočte ceny prekladu je zvyčajne počet normostrán zdrojového textu, 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier. Je však možné dohodnúť aj iný spôsob určenia ceny za preklad, napríklad určenie ceny podľa počtu riadkov, viet a podobne. Dlhodobým zákazníkom poskytujem zľavy z ceny, prípadne iné výhody.

Termín dodania

Termín dodania prekladu závisí od mnohých faktorov a preto je pri každej zákazke dohodnutý individuálne so zákazníkom.

Záruka

Na preklady poskytujem štandardnú záruku, podľa zákonných podmienok. Poskytovateľom prekladateľských služieb je: Marián Hikaník, miesto podnikania: Papradno 182, 018 13, IČO: 46156984, DIČ: 1048830596. Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri, ktorý vedie Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-19007. (OŽP-A/2011/03191-2). Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.