CZ   EN

Task Coach

Program Task Coach je tým správnym softvérom na zlepšenie organizácie pri každodennej práci na počítači. Umožňuje vám naplánovať si prácu na viacerých úlohách súčasne a sledovať postup ich dokončovania. Program dokáže zaznamenávať a spočítať čas strávený pri jednotlivých úlohách. Po dlhšom používaní programu tak získate aj takmer štatistické údaje, ktoré vám objasnia koľko času je potrebného na dokončenie obvyklých úloh. V budúcnosti tak budete môcť lepšie odhadnúť, koľko času si musíte vyhradiť si na dokončenie ďalších nových úloh - čím sa môže podstatne zlepšiť organizácia vášho pracovného času. Program Task Coach sa tak stáva veľmi dobrým pomocníkom pri každodennej organizácii práce.

V hlavnom okne programu, ktoré sa zobrazí ihneď po spustení programu, si môžete nastavovať jednotlivé úlohy, ktorým sa budete v nasledujúcom období venovať. Po zadaní hlavných údajov o úlohe (názov, opis, poznámky) môžete zadať dátumy a čas, kedy sa úlohe začnete venovať, kedy by úloha mala byť dokončená a takisto je možné nastaviť aj pripomienku na dokončenie určitej úlohy, ktorá sa zobrazí v zadanom čase. Ak je pred začiatkom alebo po dokončení niektorej úlohy potrebné vykonať nejaké ďalšie úlohy, môžete si ich nastaviť ako požiadavky alebo ako úlohy nasledujúce po dokončení hlavnej úlohy. V ďalších záložkách s nastaveniami úlohy je možné určiť farebné označenie úlohy, pridať k úlohe nejakú špecifickú prílohu (napríklad e-mailovú komunikáciu so zákazníkom), môžete si prezrieť čas, ktorý ste už pri danej úlohe strávili alebo sa dá nastaviť, koľko percent úlohy je už dokončených. Pokiaľ si pri niektorej úlohe nastavíte svoju hodinovú sadzbu, alebo fixnú sadzbu za dokončenie celej úlohy, je možné už v priebehu práce monitorovať aj to, koľko peňazí ste doposiaľ zarobili prácou na tejto úlohe. Možnosti nastavení jednotlivých úloh sú skutočne rozsiahle a monitorovanie jednotlivých úloh môže byť aj veľmi podrobné. Všetko záleží od výberu nastavení používateľom.

Pri spustení programu a po nastavení úloh sa program dá minimalizovať do panela úloh, takže jeho prostredie vás pri práci vôbec nebude rušiť. Na začiatku práce na konkrétnej úlohe stačí kliknutím na ikonu programu (pravým tlačidlom myši) a výberom konkrétnej úlohy spustiť sledovanie času, ktorý pri úlohe strávite. Hlavná ikona programu sa počas merania času zmení na obrázok stopiek - vďaka čomu hneď vidíte, že monitorovanie času je aktívne. Po dokončení úlohy je potrebné monitorovanie samozrejme zastaviť, opäť kliknutím na ikonu programu a výberom príslušnej položky. Program zapisuje uplynulý čas do tabuľky počas celej doby, keď sa budete venovať danej úlohe. Po dokončení úlohy tak získate komplexný prehľad o postupe práce na danej úlohe.

Program je voľne šíriteľný a jeho používanie je teda bezplatné. Slovenský preklad programu by sa mal aktivovať ihneď po spustení programu. Ak by sa to nestalo, dá sa preklad aktivovať aj manuálne, kliknutím na voľby (v hlavnom okne programu) Edit -> Preferences -> Language a v rozbaľovacej ponuke si vyberte možnosť Slovenčina (Slovak). Potom je potrebné program reštartovať.

Všetkým používateľom staršej verzie programu Task Coach s označením 1.4.1 odporúčam aktualizáciu programu na najnovšiu verziu. Staršia verzia 1.4.1 totiž z dôvodu chyby vývojárov zobrazovala preložené prostredie nesprávnym spôsobom, resp. nekompletne. V najnovšej verzii programu bola táto chyba už odstránená.

 

Stiahnuť programStiahnuť program

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu