SK   EN

Task Coach

Program Task Coach je tím správným softwarem na zlepšení organizace při každodenní práci na počítači. Umožňuje vám naplánovat si práci na více úlohách současně a sledovat postup jejich dokončování. Program dokáže zaznamenávat a spočítat čas strávený u jednotlivých úloh. Po delším používání programu tak získáte i téměř statistické údaje, které vám objasní kolik času je potřebného k dokončení obvyklých úkolů. V budoucnu tak budete moci lépe odhadnout, kolik času si musíte vyhradit na dokončení dalších nových úkolů – čím se může podstatně zlepšit organizace vašeho pracovního času. Program Task Coach se tak stává velmi dobrým pomocníkem při každodenní organizaci práce.

V hlavním okně programu, které se zobrazí ihned po spuštění programu, si můžete nastavovat jednotlivé úkoly, kterým se budete v následujícím období věnovat. Po zadání hlavních údajů o úkole (název, popis, poznámky) můžete zadat datum a čas, kdy se úkolu začnete věnovat, kdy by úkol měla být dokončený a také je možné nastavit i připomínku k dokončení určitého úkolu, která se zobrazí v zadaném čase. Pokud je před začátkem nebo po dokončení některého úkolu nezbytné provést nějaké další úkoly, můžete si je nastavit jako požadavky nebo jako úkoly následující po dokončení hlavního úkolu. V dalších záložkách s nastaveními úkolu je možné určit barevné označení úkolu, přidat k úkolu nějakou specifickou přílohu (například e-mailovou komunikaci se zákazníkem), můžete si prohlédnout čas, který jste již při daném úkolu strávili nebo můžete nastavit, kolik procent úkolu je už dokončených. Pokud si při některém ůkolu nastavíte svou hodinovou sazbu, nebo fixní sazbu za dokončení celého ůkolu, je možné již v průběhu práce monitorovat i to, kolik peněz jste doposud vydělali prací na tomto úkolu. Možnosti nastavení jednotlivých ůkolů jsou skutečně rozsáhlé a monitorování jednotlivých úkolů může být i velmi podrobné. Vše záleží od výběru nastavení uživatelem.

Při spuštění programu a po nastavení úkolů se program dá minimalizovat do hlavního panelu, takže jeho prostředí vás při práci vůbec nebude rušit. Na začátku práce na konkrétních úkolech stačí kliknutím na ikonu programu (pravým tlačítkem myši) a výběrem konkrétního úkolu spustit sledování času, který u úkolu strávíte. Hlavní ikona programu se během měření času změní na obrázek stopek – takže hned vidíte, že monitorování času je aktivní. Po dokončení úkolu je třeba monitorování samozřejmě zastavit, opět kliknutím na ikonu programu a výběrem příslušné položky. Program zapisuje uplynulý čas do tabulky po celou dobu, když se budete věnovat danému ůkolu. Po dokončení úkolu tak získáte komplexní přehled o postupu práce na daném ůkolu.

Program je volně šiřitelný a jeho používání je tedy bezplatné. Slovenský překlad programu by se měl aktivovat ihned po spuštění programu. Pokud by se to nestalo, dá se překlad aktivovat i manuálně, kliknutím na volby (v hlavním okně programu) Edit -> Preferences -> Language a v rozbalovacím menu si vyberte možnost Slovensky (Slovak). Pak je třeba program restartovat.

Všem uživatelům starší verze programu Task Coach s označením 1.4.1 doporučuji aktualizaci programu na nejnovější verzi. Starší verze 1.4.1 totiž z důvodu chyby vývojářů zobrazovala přeložené prostředí nesprávným způsobem, resp. nekompletně. V nejnovější verzi programu byla tato chyba již odstraněna.


Stiahnuť programStáhnout program

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkázky z prostředí programu