CZ   EN

Roundcube Webmail

Roundcube Webmail je voľne dostupný webový e-mailový klient, ktorý je možné nainštalovať na server a používať ako webmailový systém pre všetkých používateľov, ktorí sa na server pripájajú. Tento webový klient patrí v našich končinách medzi najčastejšie používané, štandardne ho používajú mnohé webhostingové spoločnosti alebo školy. Vyznačuje sa veľkou prehľadnosťou a intuitívnym ovládaním, takže aj menej zdatní či skúsení majitelia e-mailových schránok nebudú mať pri práci v ňom žiadne veľké problémy a dokážu sa v ňom rýchlo zorientovať. Nainštalovanie tohto rozhrania na server je takisto jednoduché a vo väčšine prípadov úplne bezproblémové. Inštaláciou vás bude sprevádzať prehľadný asistent. Vzhľad e-mailového klienta je možné dodatočne upravovať použitím skinov, funkcie sa dajú pridávať použitím prídavných modulov. Postup inštalácie prídavných modulov nájdete na tejto stránke.

Celý webový klient je vytvorený v skriptovacom jazyku PHP a vo veľkej miere využíva technológiu Ajax, vďaka ktorej je jeho fungovanie veľmi svižné a prívetivé voči koncovým používateľom e-mailových schránok. Dá sa nainštalovať na štandardný LAMPP server, ktorý spĺňa požiadavky uvedené ďalej v texte. Úplný zoznam požiadaviek, ktoré by server mal spĺňať, nájdete na stránke projektu.

E-mailové a administračné rozhranie je dostupné v cca 70 jazykoch, úplnou samozrejmosťou je podpora správ vo formáte HTML a aj vo formáte čistého textu, podpora adresárov a príloh k e-mailom, kontroly pravopisu a iných bežne používaných funkcií. Roundcube Webmail takisto podporuje aj prácu technikou Drag&Drop (ťahaj a pusť), umožňuje vytvárať šablóny správ, dokáže exportovať a importovať e-mailové správy a používatelia takisto môžu manipulovať s priečinkami na IMAP serveri. Počet používateľov alebo správ zaregistrovaných v systéme nie je nijako obmedzovaný, je daný len technickými možnosťami servera alebo nastaveniami, ktoré určí administrátor servera.

Slovenský preklad webového e-mailového klienta Roundcube Webmail je momentálne už kompletný, vrátane základných doplnkových prídavných modulov, ktoré sú k nemu dostupné. Preklad je priebežne aktualizovaný, podľa vývoja systému. Roundcube Webmail je vydávaný pod licenciou GNU General Public License verzie 3 alebo novšej. Niektoré prídavné moduly alebo skiny však môžu byť publikované s inou licenciou.

 

Základné požiadavky na server

* webový server Apache, Lighttpd, Nginx, Cherokee alebo Hiawatha
* PHP verzia 5.2.1 alebo novšia
* databáza MySQL, PostgreSQL, SQLite alebo MSSQL
* IMAP server s podporou IMAP4 rev1
* SMTP server (odporúča sa) alebo jazyk PHP nakonfigurovaný pre doručovanie e-mailov
StiahnuťStiahnuť webmailové rozhranie

Domovská stránka programuDomovská stránka systému