CZ   EN

Keepass2Android Password Safe

Keepass2Android je voľne šíriteľný manažér hesiel pre systém Android, ktorý je úplne kompatibilný so známym manažérom hesiel KeePass Password Safe. Táto mobilná aplikácia podporuje zápis a čítanie súborov s koncovkou KDBX. Ide o rovnaký formát, aký štandardne používa aj KeePass 2.x Password Safe.

Používateľské rozhranie aplikácie je samozrejme zjednodušené, prehľadné a prispôsobené na prácu v mobilných zariadeniach ako sú smartfóny, tablety a podobne. Všetky podstatné funkcie však zostali zachované a pribudli dokonca aj nové funkcie, ako je napríklad rýchle odomknutie databázy, prístup k súborom uloženým v cloudových úložiskách a iné.

Aplikácia je portovaná a v systéme Android využíva pri svojej činnosti súčasť Mono. Pri nainštalovaní do systému Android dôjde aj k nainštalovaniu špeciálnej klávesnice, ktorá zjednodušuje zadávanie prihlasovacích údajov. Ide zároveň o najbezpečnejší spôsob zadávania prihlasovacích údajov, pretože tieto údaje nie sú pri jeho použití ukladané do systémovej schránky a teda iné aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení k nim nemajú prístup. Okrem tohto spôsobu zadávania je však stále možné aj zadávanie klasickým spôsobom. Vtedy sa pri kliknutí na políčko s prihlasovacími údajmi v aplikácii, skopíruje jeho obsah do systémovej schránky (v hornej časti obrazovky sa zobrazí špeciálna ikona) a po príchode na prihlasovaciu stránku môžete zadať jednotlivé prihlasovacie údaje rozbalením notifikačného panela a výberom konkrétnej položky s prihlasovacím údajom.

Celé rozhranie aplikácie Keepass2Android Password Safe je preložené do slovenského jazyka a preklad je pravidelne aktualizovaný. Inštalácia aplikácie prebieha absolútne štandardným spôsobom, aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google play.Stiahnuť aplikáciuStiahnuť aplikáciu


Domovská stránka programuDomovská stránka programu


ScreenshotUkážky z prostredia mobilnej aplikácie: