CZ  DE  EN

KeePass Password Safe

Program KeePass Password Safe je voľne šíriteľným programom, do ktorého si môžete uložiť svoje prihlasovacie údaje ku e-mailovým schránkam, do rôznych internetových fór či licenčné kľúče k programom, prípadne všetky iné údaje, ktoré chcete skryť pred ostatnými užívateľmi počítača alebo pred zrakom nepovolaných osôb. Heslá sa ukladajú do jedného spoločného súboru, ktorý je po vytvorení alebo upravení zašifrovaný a zabezpečený proti neoprávnenému otvoreniu. Pri prístupe k nemu je potrebné zadať primárne prístupové heslo, ktoré by ste mali vedieť iba Vy a ktoré si zvolíte pri vytváraní databázy. Ak by ani takéto zabezpečenie nebolo dostatočné, je možné zabezpečiť databázu hesiel aj určitým súborom, bez prítomnosti ktorého sa nebude dať databáza otvoriť. Takýto súbor si potom môžete uložiť napr. na svoj flashdisk či pamäťovú kartu. Kombináciou obidvoch spôsobov zabezpečenia databázy s heslami sa tak podstatne zvýši jej bezpečnosť.

Okrem samotnej funkcie ukladania hesiel obsahuje program aj niekoľko doplnkových pomocných funkcií, ako je napríklad generátor bezpečných hesiel s ukazovateľom, nakoľko je Vami vytvorené heslo bezpečné. Okrem toho je heslá možné triediť do skupín, čím jasne oddelíte napr. heslá ku e-mailovým schránkam od hesiel do internetových fór a podobne. V programe si môžete vytvoriť ľubovoľný počet skupín, ktoré budú obsahovať heslá. V prípade náhodného poškodenia databázy hesiel je možné vyskúšať automatickú opravu, takže o svoje dáta len tak ľahko neprídete. V prípade, že si databázu hesiel budete pravidelne zálohovať, neprídete o ňu ani v prípade poškodenia operačného systému. Po jeho prípadnom preinštalovaní stačí opäť iba nainštalovať program KeePass Password Safe a pripojiť zálohovanú databázu. Program KeePass Password Safe umožňuje import Vašich hesiel z mnohých súborov a takisto export hesiel do mnohých formátov súborov - medzi tie najvýznamnejšie podporované formáty patria TXT, HTML, CSV, XML a ešte mnoho iných. Samozrejmosťou je aj podpora vytlačenia obsahu databázy. KeePass Password Safe je vhodný aj pre používanie viacerými užívateľmi na jedinom počítači, každý z nich si môže viesť svoju vlastnú databázu hesiel, počet databáz nie je nijako obmedzený. Vo vytvorených databázach samozrejme funguje vyhľadávanie a jednotlivým heslám možno už pri ich vytváraní nastaviť dobu platnosti. Po uplynutí tejto doby budete vyzvaní na zmenu hesla.

Z technického hľadiska program podporuje šifrovanie databázy algoritmami: AES, Rijndael, TwoFish a po vytvorení je databáza chránená jednocestným hashovacím algoritmom SHA-256, ktorého pravdepodobnosť prekonania je v súčasnosti absolútne minimálna. Vaše heslá tak budú určite v bezpečí. Program je dostupný vo verzií pre systém Windows, Linux, MacOS, existuje aj prenosná verzia programu (portable), verzia pre zariadenia podporujúce J2ME, verzia pre PocketPC, Smart, zariadenia s PalmOS, U3, BlackBerry. Existencia týchto verzií prispieva k tomu, že budete mať svoje heslá vždy poruke.

Preklad programu existoval aj v minulosti a do verzie 1.04 ho vytváral pán Radoslav Bielik. Najmä kvôli nedostatku času sa však rozhodol prenechať prekladanie programu mne a tak som pre Vás začal vytvárať nové verzie prekladu. Aj touto cestou by som mu chcel poďakovať za veľkú ústretovosť, ktorú prejavil pri odovzdávaní lokalizácie.
Preklad by mal byť aktualizovaný vždy v krátkom čase po vydaní novej verzie programu. Aktuálnu verziu prekladu nájdete na stránke pre stiahnutie programu, po kliknutí na odkaz Translations, ktorý sa nachádza v ľavej časti domovskej stránky programu. Kvôli jednoduchšej aktualizácií bude nový preklad vždy zverejňovaný iba na domovskej stránke programu, v spomínanej sekcii.

Postup aktivácie slovenského prekladu:
1. Prejdite na domovskú stránku programu a v ľavej časti si vyberte podstránku s názvom Translations.
2. V zobrazenom zozname s prekladmi vyhľadajte slovenský preklad pre príslušnú verziu programu. V riadku s vybraným prekladom kliknite buď na odkaz v tvare 1.x alebo 2.x podľa toho, pre ktorú verziu programu potrebujete preklad.
3. Stiahnite a uložte si preklad do počítača.
4. V počítači si vyhľadajte stiahnutý preklad (.zip archív), rozbaľte ho pomocou operačného systému alebo pomocou vhodného komprimačného programu. Po rozbalení archívu uvidíte, že obsahuje súbor s koncovkou .lng alebo súbor s koncovkou .lngx, pokiaľ ide o preklad pre verziu 2.xx.
5. Súbor .lng alebo .lngx skopírujte do podpriečinka s názvom „Languages“, ktorý sa nachádza v pracovnom priečinku programu KeePass.
6. Spustite program KeePass, kliknite na View -> Change language a vyberte si preklad kliknutím. Potom program KeePass reštartujte.

Výber noviniek v novej verzii KeePass 1.36:
* KeePass teraz využíva Transactional NTFS (TxF) pri zapisovaní databáz, pokiaľ to je možné; vylepšuje sa tým kompatibilita s inými programami, ktoré monitorujú tieto súbory (napríklad synchronizačné služby).
* Pridaná podpora automatického dokončovania mien používateľa v dialógovom okne pre úpravu záznamu (navrhujú sa mená použité v iných záznamoch).
* Pridaná voľba 'Hľadať heslá v rýchlych vyhľadávaniach' (predvolene vypnutá).
* Premenná prostredia KP1_CFG_LOCAL teraz podporuje cesty relatívne k aktuálnemu pracovnému priečinku.
* Súborové transakcie teraz dodržiavajú zoznamy pre kontrolu prístupu (ACL).
* Súborové transakcie sa už nepoužívajú pri pokuse o zápis do lokálneho súboru, ktorý už neexistuje.
* Súborové transakcie sa už nepoužívajú pre súbory, ktoré majú bod spracovania (napríklad symbolické odkazy).
* Konfiguračný systém už nevytvára priečinok programu KeePass v priečinku s dátami používateľa, ak je cieľové umiestnenie konfiguračného súboru mimo tohto priečinka.
* Aktualizácia na knižnice Boost verzie 1.68.0.
* Aktualizovaný inštalátor.
* Rôzne optimalizácie kódu.
* Iné menšie vylepšenia.

Výber noviniek v novej verzii KeePass 2.40:
* Pridaná podpora automatického dokončovania mena používateľa v dialógovom okne pre úpravu záznamu a v oknách s automatickým zadávaním, v dialógoch pre úpravu záznamu/skupiny (navrhujú a automaticky sa dopĺňajú mená používateľa uvedené v ostatných záznamoch/skupinách).
* Pridaná podpora automatického dokončovania pre adresu URL a okná s menom používateľa, v dialógovom okne 'Otvoriť z URL adresy' (navrhujú sa adresy URL a mená používateľa z položiek obsiahnutých v zozname naposledy použitých databáz).
* Pridaná voľba 'Cesta skupiny' v dialógovom okne 'Hľadať' (predvolene zapnuté pri rýchlych hľadaniach).
* Interný prehliadač údajov teraz podporuje približovanie obrázkov pomocou skratky Ctrl+Plus, Ctrl+Mínus a kolieskom myši so stlačeným klávesom Ctrl. V paneli nástrojov sú taktiež tlačidlá '+' a '-' napravo od okienka pre výber priblíženia.
* Pridaná voľba 'Pamätať si primárne heslo (zašifrované) databázy, pokiaľ je otvorená' (voľba je predvolene zapnutá, jej vypnutie znemožní niektoré funkcie).
* Rozšírená kontrola kompatibility súborov DLL.
* Pridané dočasné riešenie problému so zameraním na počiatočný vstup, v dialógovom okne pre primárny kľúč.
* Pridané dočasné riešenie pre Mono, ktoré nie vždy korektne vyvolá udalosť FormClosed.
* Dialóg 'Konfigurovať stĺpce' teraz vypočítava poradie zobrazenia stĺpcov, pričom sa zohľadňuje prechádzajúce poradie stĺpcov.
* Počas importovania/synchronizovania sa už nezobrazuje žiadny dialóg so stavom (stav je zobrazený v hlavnom okne).
* Vylepšená odozva používateľského prostredia počas dlhšie trvajúcich úkonov.
* Ak zlyhá skrytie/obnovenie hlavného okna cez ikonu v systémovej lište, KeePass zobrazí upozornenie.
* Vylepšené fungovanie klávesy Return v textových oknách.
* Vylepšená detekcia prostredia Unicode.
* Vylepšená podpora pre názvy parametrov v príkazovom riadku, pri ktorých sa rozlišuje veľkosť písmen (pre prídavné moduly a KPScript).
* KPScript: vylepšené spracovávanie sekvencií typu escape.
* Aktualizovaný inštalátor.
* Rôzne optimalizácie kódu.
* Iné menšie vylepšenia.


Domovská stránka programuDomovská stránka programu


ScreenshotUkážky z prostredia programu (verzia 2):