CZ   EN

GPS Logger for Android

Ide o šikovnú aplikáciu na zobrazenie a zaznamenávanie vašej aktuálnej polohy a ostatných údajov dostupných zo systému GPS vášho mobilného zariadenia. Aplikácia je určená pre zariadenia fungujúce s operačným systémom Android a dokáže v pravidelných intervaloch zaznamenávať všetky údaje, ktoré dokáže získať a sprostredkovať GPS modul vášho zariadenia. Údaje je možné ukladať do súboru s koncovkou GPX, KML, TXT alebo odosielať na zadaný server cez protokol HTTP alebo FTP, na servery služby OpenGTS, e-mailom či do služieb Google Docs alebo Dropbox. Uložené a vyexportované údaje si samozrejme môžete neskôr prezerať v počítači a nechať si ich vizuálne znázorniť, napríklad v programe Google Earth.

Veľkou výhodou tejto aplikácie sú pomerne rozsiahle možnosti jej nastavenia. Voľbou vhodných nastavení možno podstatne šetriť energiu, ktorú zariadenie spotrebováva na chod tejto aplikácie. Používateľ si môže nastaviť napríklad to, či sa bude súbor s údajmi vytvárať iba jedenkrát denne alebo pri každom spustení aplikácie, dá sa určiť čas plynúci pred zapísaním údajov do súboru a je možné stanoviť aj okolnosti, pri ktorých sa údaje nezapíšu do výsledného súboru. Takýmito obmedzujúcimi okolnosťami môže byť napríklad príliš krátka prejdená vzdialenosť, nepresnosť momentálnej pozície, príliš krátky čas od posledného zápisu a podobne. Aplikácia samozrejme ponúka aj možnosť ukladania súboru pod ľubovoľným názvom či na nejaké konkrétne požadované miesto v mobilnom zariadení.

Slovenský preklad je integrovaný priamo v aplikácii, takže ho nie je potrebné inštalovať dodatočne. Aktivuje sa aicky, po nainštalovaní aplikácie do zariadenia so slovenskou jazykovou verziou systému Android. Aplikácia sa inštaluje úplne štandardným spôsobom, z jej domovskej stránky v službe Google play a je dostupná bezplatne.

 

Domovská stránka programuDomovská stránka aplikácie

  Screenshot     Ukážky z prostredia mobilnej aplikácie: