CZ   EN

Error Lookup

Error Lookup je program, slúži na vyhľadávanie textu chybových hlásení systému Windows a jeho súčastí. Do programu stačí zadať kód chyby v decimálnom alebo hexadecimálnom tvare a program zobrazí podrobnejšie informácie o danej chybe. K takýmto informáciám patrí text chybového hlásenia, závažnosť chyby a modul operačného systému, v ktorom sa dané chybové hlásenie vyskytuje.

Program sa Vám môže hodiť najmä v prípade, že máte informáciu iba o kóde vzniknutej chyby a pri jej riešení by ste potrebovali podrobnejší textový opis chyby. Error Lookup dokáže spracovať chybové hlásenia pochádzajúce zo systému Windows, súčastí DirectX, NTSTATUS (natívneho API), WinInet, Správca zariadení, STOP (BSOD), RAS/VPN a z knižnice Ip Helper.

Slovenský preklad programu je integrovaný priamo v samotnom programe a je pravidelne aktualizovaný. Aktivujete ho tak, že po spustení programu kliknete na File -> Settings -> a v dolnej časti okna s názvom Language kliknete na položku Slovak.

 

Stiahnuť program

Domovská stránka programu

Ukážky z prostredia programu