CZ   EN

SIW

Tento program vám pomôže pri zistení čo najväčšieho množstva informácií o vašom počítači a ich následnom prehľadnom zobrazení na monitore. Program SIW patrí k špičkovým programom na identifikovanie jednotlivých komponentov, z ktorý sa skladá váš počítač. Dokáže identifikovať väčšinu výrobcov počítačových komponentov a ich produktov, zobrazuje parametre a nastavenia jednotlivých súčastí PC. Ide o skutočne podrobné informácie, ktoré sa však dajú zjednodušiť aj na niekoľko základných údajov, ak si to želáte. Na rozdiel od iných programov dokáže SIW zistiť nielen informácie o hardvéri počítača, ale aj informácie o operačnom systéme a o ostatnom softvéri, ktorý je v počítači nainštalovaný. Okrem iného sa na niekoľkých miestach programu dajú zistiť aj aktuálne nastavenia operačného systému. Takže v prípade nejakých problémov ľahšie zistíte, kde a čo by bolo vhodné zmeniť. Samotný program pri prehliadaní údajov samozrejme nič nemení, existuje však niekoľko pomocných funkcií (v menu Nástroje), pomocou ktorých môžete zmeniť napr. MAC adresu sieťového zariadenia, odhaliť heslo skryté za hviezdičkami, skontrolovať vyťaženie procesora a prípadne ho podrobiť záťažovému testu. Priamo z prostredia programu sa dajú spúšťať rôzne programy, ktoré sú integrované do operačného systému. Systém sa takisto dá priamo vypnúť či reštartovať. Program dokáže otestovať aj monitor počítača.

Všetky informácie, ktoré o počítači zistíte pomocou programu SIW sa dajú vyexportovať do rôznych súborov. špecialitou sú napríklad informácie dôležité pre ladenie aplikácií či systému a podrobné informácie o BIOS-e. Ak si budete chcieť preveriť nastavenia komponentov a systému, program SIW vám poslúži ako komplexný zdroj týchto informácií.

Program je vytvorený v niekoľkých verziách, jednou z nich je napríklad aj skúšobná, časovo obmedzená verzia. Ďalšou verziou je napríklad verzia Home či verzia programu pre technikov. Preklad programu je za bežných okolností priamou súčasťou programu. Najaktuálnejší preklad však môžete nájsť aj v príslušnej sekcii na webových stránkach autora programu. Z tohto miesta si môžete najaktuálnejšiu verziu prekladu stiahnuť a stiahnuté súbory vložiť do pracovného priečinka programu. Táto možnosť sa vám bude hodiť najmä v prípade, že došlo k aktualizácii prekladu, ktorá ešte nebola integrovaná priamo do programu SIW. Časť prekladu tohto programu vytvoril v minulosti iný prekladateľ. Nakoľko sa však neaktualizoval, kompletne som ho prepracoval a priebežne ho aktualizujem, podľa svojich časových možností.


Stiahnuť prekladStiahnuť preklad

Stiahnuť programStiahnuť program

ScreenshotScreenshot

Domovská stránka programuDomovská stránka programu