SK   EN

PDF-XChange Viewer

Tento program je alternativním, volně dostupným prohlížečem souborů ve formátu PDF. Obsahuje mnoho doplňkových nástrojů pro práci s PDF soubory, ale zachoval si velmi dobrou přehlednost a rychlost práce s dokumenty. I člověk který ho používá poprvé, se v jeho rozhraní velmi rychle zorientuje. Kromě klasického procházení PDF souborů s různými možnostmi zobrazení dokumentu a se všemi standardními funkcemi (například vyhledávání, ukládání kopie souboru nebo jeho tisk), obsahuje také mnoho dalších doplňkových funkcí. PDF-XChange Viewer je dostupný ve verzi Free, která je zdarma a ve verzi Pro, která navíc obsahuje funkce pro manipulaci se stranami PDF dokumentů, podporu elektronického podepisování a další pomocné funkce pro práci s komentáři.

Dále popisované funkce programu jsou dostupné také ve volně dostupné verzi Free. Program nabízí například velmi širokou podporu vkládání komentářů, poznámek a různých grafických prvků (šipky, čáry, mnohoúhelníky, elipsy a pod.) do existujícího dokumentu. Rovněž umožňuje zvýrazňování textu v PDF souboru podbarvením, podtržením nebo přeškrtnutím textu. K textu v dokumentu můžete přidávat i vlastní textová pole nebo poznámky psané jiným druhem písma. Rovněž můžete pomocnými nástroji zjistit například rozměry stávajících prvků dokumentu. Program nedokáže upravovat existující prvky dokumentu (protože se jedná o prohlížeč), ale dokáže existující dokument obohatit o nové prvky, které může přidat každý čtenář daného dokumentu.

PDF-XChange Viewer plnohodnotně podporuje práci s formuláři, dokáže do stávajících formulářů data importovat a také je možný i export dat, které byly zadány do formulářů. Podporuje přitom standardní formát FDF.

Další zajímavou funkcí je například možnost nastavení zabezpečení dokumentu. Tato funkce zajistí, že Vámi vytvořený PDF dokument si může otevřít, upravit nebo vytisknout pouze osoba, která bude mít příslušné heslo potřebné k provádění takových úkonů. V PDF souboru můžete nastavit přístupové heslo potřebné k otevření, tisku nebo úpravě dokumentu. Při zajišťování nového dokumentu lze vybrat kompatibilitu s různými standardy PDF, kterou je nutné zachovat do budoucna.

Poměrně novou ale velmi zajímavou funkcí prohlížeče PDF-XChange Viewer je funkce OCR. Dokáže rozpoznávat text v dokumentech, které byly například naskenovány nebo převedeny do formátu PDF z obrázkového formátu. Takto zjištěný text si následně můžete uložit do zvláštního souboru nebo přidat do existujícího PDF dokumentu tzv. textovou vrstvu, která bude tento text obsahovat. Po přidání textové vrstvy se dokument bude chovat jako standardní dokument obsahující text, který můžete kopírovat a případně vložit do jiného dokumentu. Přesnost rozpoznávání znaků je na poměrně dobré úrovni, po dokončení instalace příslušného jazykového balíčku je podporována i slovenština a čeština. Seznam všech podporovaných jazyků a odkazy na stažení jazykových balíčků pro funkci OCR najdete na této stránce.

Program PDF-XChange Viewer určitě stojí za vyzkoušení, pokud hledáte alternativní program pro práci s PDF soubory, který nebude velký, ale zachová si rychlost a přehledné ovládání. Program je nyní dostupný i v češtině. Opravil a doplnil jsem starší existující slovenský překlad a překlad bude aktualizován i při dalších verzích programu. Slovenský překlad je již v programu integrován, po nainstalování a spuštění programu jej můžete aktivovat kliknutím na tlačítka Preferences -> Languages -> Choose Custom Language a dvojitým kliknutím na možnost Slovak. Pak ještě klikněte na tlačítko Použít a OK. Pokud je to možné, program restartujte. Překlad je kompatibilní s verzemi Free i Pro, bez omezení.

 

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkázky z prostředí programu