CZ   EN

PDF-XChange Viewer

Tento program je alternatívnym, voľne dostupným prehliadačom súborov vo formáte PDF. Obsahuje veľa doplnkových nástrojov na prácu s PDF súbormi, zachoval si však veľmi dobrú prehľadnosť a rýchlosť práce s dokumentmi. Aj človek, ktorý ho používa po prvýkrát, sa v jeho rozhraní veľmi rýchlo zorientuje. Okrem klasického prehliadania PDF súborov s rôznymi možnosťami zobrazenia dokumentu a so všetkými štandardnými funkciami (napríklad vyhľadávanie, ukladanie kópie súboru či jeho tlač), obsahuje aj mnoho ďalších doplnkových funkcií. PDF-XChange Viewer je dostupný vo verzii Free, ktorá je bezplatná a vo verzii Pro, ktorá naviac obsahuje funkcie pre manipuláciu so stranami PDF dokumentov, podporu elektronického podpisovania a ďalšie podporné funkcie pre prácu s komentármi.

Ďalej opisované funkcie programu sú dostupné aj vo voľne dostupnej verzii Free. Program ponúka napríklad veľmi širokú podporu vkladania komentárov, poznámok a rôznych grafických prvkov (šípky, čiary, mnohouholníky, elipsy a pod.) do existujúceho dokumentu. Takisto umožňuje zvýrazňovanie textu v PDF súbore, podfarbením, podčiarknutím alebo prečiarknutím textu. K textu v dokumente môžete pridávať aj vlastné textové polia, alebo poznámky písané iným druhom písma. Takisto môžete pomocnými nástrojmi zistiť napríklad rozmery existujúcich prvkov dokumentu. Program nedokáže upravovať existujúce prvky dokumentu (keďže sa jedná o prehliadač), dokáže však existujúci dokument obohatiť o nové prvky, ktoré môže pridať každý čitateľ daného dokumentu.

PDF-XChange Viewer plnohodnotne podporuje prácu s formulármi, dokáže do existujúcich formulárov dáta importovať a takisto je možný aj export dát, ktoré boli zadané do formulárov. Podporuje pritom štandardný formát FDF.

Ďalšou zaujímavou funkciou je napríklad možnosť nastavenia zabezpečenia dokumentu. Táto funkcia zaistí, že Vami vytvorený PDF dokument si môže otvoriť, upraviť alebo vytlačiť iba osoba, ktorá bude mať príslušné heslo, potrebné na vykonávanie takýchto úkonov. V PDF súbore môžete nastaviť prístupové heslo potrebné na otvorenie, tlač alebo úpravu dokumentu. Pri zabezpečovaní nového dokumentu je možné vybrať kompatibilitu s rôznymi štandardmi PDF, ktorú je nutné zachovať do budúcnosti.

Pomerne novou ale veľmi zaujímavou funkciou prehliadača PDF-XChange Viewer je funkcia OCR. Dokáže rozpoznávať text aj v dokumentoch, ktoré boli napríklad naskenované alebo prevedené do formátu PDF z obrázkového formátu. Takto zistený text si následne môžete uložiť do zvláštneho súboru, alebo pridať do existujúceho PDF dokumentu tzv. textovú vrstvu, ktorá bude tento text obsahovať. Po pridaní textovej vrstvy sa bude dokument správať ako štandardný dokument obsahujúci text, ktorý môžete kopírovať a príp. vložiť do iného dokumentu. Rozpoznávanie znakov je na pomerne dobrej úrovni, po doinštalovaní príslušného jazykového balíčka je podporovaná aj slovenčina a čeština. Zoznam všetkých podporovaných jazykov a odkazy na stiahnutie jazykových balíčkov pre funkciu OCR nájdete na tejto stránke.

Program PDF-XChange Viewer určite stojí za vyskúšanie, ak hľadáte alternatívny program na prácu s PDF súbormi, ktorý nebude veľký, ale zachová si rýchlosť a prehľadné ovládanie. Program je teraz dostupný aj v slovenčine. Opravil a doplnil som starší existujúci slovenský preklad a preklad bude aktualizovaný aj pri ďalších verziách programu. Slovenský preklad je už v programe integrovaný, po nainštalovaní a spustení programu ho môžete aktivovať kliknutím na tlačidlá Edit -> Preferences -> Languages -> Choose Custom Language a dvojnásobným kliknutím na možnosť Slovak. Potom ešte kliknite na tlačidlo Použiť a OK. Ak je to možné, program reštartujte. Preklad je kompatibilný s verziami Free aj Pro, bez obmedzení.

 Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu