CZ   EN

KCleaner

Tento program možno zaradiť k programom, ktoré slúžia na údržbu počítača. Ide o veľmi vydarený softvér na odstraňovanie dočasných a jednorazovo potrebných súborov. Oproti iným programom tejto kategórie sa vyznačuje väčším počtom prvkov, ktoré dokáže zo systému odstrániť. Program prehľadá pevný disk vášho počítača a zhromaždí do prehľadnej tabuľky všetky dočasné súbory, ktoré sú momentálne prítomné vo vašej inštalácii systému Windows a pravdepodobne už nie sú potrebné pre funkčnosť systému, alebo k vašej bežnej práci. Tieto súbory možno v drvivej väčšine prípadov bezpečne odstrániť, čím sa uvoľní miesto na pevnom disku, ktoré môžete využiť na uloženie iných, potrebnejších súborov.

Program môže fungovať v dvoch režimoch, manuálnom alebo automatickom. V manuálnom režime môžete ručne označiť, čo všetko sa má v systéme vyhľadať (po stlačení tlačidla Analyzovať) a následne odstrániť (pomocou tlačidla Vyčistiť). Ak chcete niektorú konkrétnu súčasť systému ponechať bez zásahu, stačí ju jednoducho neoznačiť v nastaveniach programu. KCleaner ju bude následne ignorovať a súbory patriace k tejto súčasti ponechá v systéme. V manuálnom režime tak máte absolútny prehľad a slobodu pri rozhodovaní o tom, čo sa má alebo nemá odstrániť. Samotné odstránenie súborov je naviac možné vykonať aj tak, aby súbory už nebolo možné obnoviť ani pomocou špecializovaných nástrojov na obnovu dát. Ak chcete súbory odstrániť s takýmto zabezpečením do budúcnosti, vyberte si v nastaveniach programu viacnásobný prepis odstraňovaných dát na pevnom disku.

Zaujímavou funkciou programu je automatický režim čistenia, ktorý je možné aktivovať hneď na úvodnej stránke po spustení programu. Tento režim spôsobí to, že pevný disk sa bude prehľadávať v pravidelných časových intervaloch a nájdené nadbytočné súbory sa po každom prehľadaní odstránia. To, ako často sa bude prehľadávať pevný disk vášho počítača, si môžete vybrať v nastaveniach programu. Tento režim je mimoriadne vhodný najmä v prípade dlhodobej alebo intenzívnej práce so súbormi a operačným systémom, pri ktorých zvyčajne vzniká väčší počet dočasných súborov.

Ako vyplýva už aj z predchádzajúceho textu, veľmi dôležitou časťou tohto programu sú najmä jeho nastavenia. Venujte im zvýšenú pozornosť pred použitím programu, aby nedošlo k vymazaniu súborov, ktoré chcete v systéme ponechať. K nastaveniam programu sa dostanete veľmi jednoducho, stlačením klávesovej skratky Ctrl+S na úvodnej stránke. Ďalšou užitočnou klávesovou skratkou je kombinácia Ctrl+E, ktorou sa zapína a vypína automatický režim programu.

Tento program pri svojej štandardnej inštalácii ponúka aj inštaláciu reklamných prvkov spoločností, ktoré sponzorujú vývoj programu. Inštaláciu týchto doplnkov je možné odmietnuť a na funkčnosť programu to nemá priamy vplyv. Je iba potrebné venovať zvýšenú pozornosť správnemu nainštalovaniu programu KCleaner. Pre menej skúsených používateľov ponúkam i odkaz na inštalátor verzie Lite, ktorý neobsahuje uvedené reklamné prvky a súčasti a inštalácia je tak jednoduchšia. Po nainštalovaní programu môžete aktivovať slovenský preklad, po otvorení nastavení (kliknutím na príkazy Options – Settings, alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+S) vyberte v zozname na pravej strane zobrazeného okna slovenský preklad. Preklad je pravidelne  aktualizovaný, pri   aktualizovaní programu. Môže sa však stať, že integrovanie najnovšej verzie prekladu priamo do programu sa oneskorí. V takom prípade si môžete stiahnuť najnovšiu verziu prekladu samostatne, použite prosím príslušný odkaz pod článkom.


ScreenshotScreenshot

Stiahnuť prekladStiahnuť preklad

Stiahnuť programStiahnuť štandardnú verziu programu + Stiahnuť Lite-verziu programu

Domovská stránka programuDomovská stránka programu