CZ   EN

FileMenu Tools

Tento program dokáže pridať do bežného pracovného prostredia systému Windows niektoré užitočné príkazy, ktoré by ste v štandardnej ponuke hľadali márne, alebo by bol prístup k nim značne zložitejší. Príkazy sa integrujú pod pravé tlačidlo myši, avšak to, ktoré to budú si samozrejme môžete vybrať. Vyhnete sa tak preplnenosti menu, ktoré sa objavuje po kliknutí pravým tlačidlom myši napr. na pracovnú plochu. Program obsahuje skutočne veľké množstvo príkazov, čo vidno aj z poslednej ukážky z prostredia programu.
FileMenu Tools je užitočným programom aj v prípade, že práve nechcete/nepotrebujete vytvárať v spomínanom menu nové príkazy, ale objavujú sa v ňom staršie (možno už aj neplatné) odkazy, ktoré vytvorili iné programy. Takéto neželané príkazy môžete z menu vymazať práve pomocou FileMenu Tools a to veľmi jednoduchým spôsobom. Vyhnete sa tak zásahom do registrov systému, ktoré by inak boli nevyhnutné. Preložené je celé prostredie programu. Od verzie 6.5.0 je môj preklad integrovaný priamo do programu. Hneď po nainštalovaní programu, sa program pravdepodobne spustí v anglickom jazyku.

Slovenský preklad je možné aktivovať v hlavnom okne programu, kliknutím na položky Options -> Language -> a výberom jazyka Slovak zo zobrazeného zoznamu. Ak sa v zobrazenom zozname možnosť Slovak nenachádza, je potrebné preklad najskôr stiahnuť zo servera: kliknutím na tlačidlo Download languages, výberom možnosti Slovak a kliknutím na tlačidlo Download. Po veľmi rýchlom stiahnutí prekladu si už zo zoznamu jazykov budete môcť vybrať možnosť Slovak.

Informácia pre používateľov:

Od verzie 7.1 sa zmenila kategória programu na shareware. Nie je však časovo obmedzená, obmedzenie spočíva v tom, že naraz môžete označiť a pracovať iba s 20 položkami (súbormi alebo priečinkami) a nie je možné používať príkazy, ktoré si vytvorí používateľ sám. Pre odstránenie týchto obmedzení je potrebné zakúpiť si plnú verziu programu.
Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu: