CZ  DE  EN

FastKeys

Tento program je šikovnou pomôckou pri každodennej práci s počítačom. Patrí do skupiny programov, ktoré sú zamerané na automatizovanie pravidelne sa opakujúcich úkonov. Prostredie programu je rozdelené na päť hlavných modulov, ktoré pridávajú do operačného systému a používaných programov zaujímavé funkcie, vďaka ktorým sa vaša bežná práca na počítači môže podstatne zrýchliť a zjednodušiť.

Modul Rozbaľovač textov slúži na automatické vloženie písaného textu po zadaní určenej klávesovej skratky. Môžete si tak ušetriť časté písanie opakovaných fráz alebo aj dlhších úsekov textu. Text, ktorý sa má v budúcnosti vkladať, zadáte do modulu Rozbaľovač textov, pridelíte mu klávesovú skratku, v prípade potreby upravíte niektoré podrobnejšie nastavenia a je hotovo. V budúcnosti stačí napísať určenú klávesovú skratku a program FastKeys automaticky nahradí túto skratku celým textom, ktorý je skratke pridelený. Vkladaný text môže byť v akomkoľvek jazyku.

Pomocou modulu s názvom Menu Štart si môžete vytvoriť vlastnú, úplne konfigurovateľnú ponuku Štart, ktorá sa zobrazí po prejdení myšou do určeného rohu obrazovky. Vytvorená ponuka môže obsahovať napríklad odkazy na najčastejšie používané programy, ale aj odkazy na obľúbené internetové stránky, často upravované nastavenia systému a podobne.

Modul Skratky umožňuje vytváranie vlastných klávesových skratiek, po stlačení ktorých sa spustí želaný program, otvorí želaná stránka či priečinok, alebo sa spustí určený skript. Skripty si môžete vybrať spomedzi niekoľkých predvolených alebo si môžete vytvárať vlastné, keďže program podporuje skriptovanie v jazyku AutoIt.

Pomocou modulu Gestá si môžete vytvárať tzv. gestá myšou, ktoré sú známe najmä z prostredia internetových prehliadačov. Po ich uložení v programe Fastkeys následne stačí urobiť rovnaké gesto v systéme Windows a po jeho dokončení sa spustí vami nastavená akcia.

Modul Auto. dopĺňanie umožňuje zaznamenávanie napísaných slov alebo celých textov do špeciálneho súboru a ich následne dopĺňanie pri ďalšom písaní. Tento modul je veľmi dobrou pomôckou napríklad pre používateľov, ktorí neovládajú strojopis alebo častokrát píšu texty v cudzom jazyku. Modul využíva automatickú inteligentnú predikciu textu, jeho návrhy je však samozrejme možné kedykoľvek ignorovať a pokračovať v bežnom písaní želaného textu.

Program FastKeys je dostupný v dvoch verziách. Verzia Free je dostupná bezplatne, po 30 dňoch používania programu sa občasne zobrazuje žiadosť o zakúpenie verzie Pro. Po jej zakúpení (v čase písania článku bola cena verzie Pro 19 $) je program použiteľný bez akýchkoľvek obmedzení či ďalších upozornení. Do slovenčiny je v súčasnosti preložené celé prostredie programu. Preklad je integrovaný priamo do programu, ale jeho najnovšia verzia je dostupná aj vo forme samostatného inštalátora, ktorý si môžete stiahnuť z týchto stránok. Samostatný inštalátor obsahuje vždy najnovšiu verziu slovenského prekladu, preklad integrovaný v programe nemusí byť absolútne najnovší a môže pochádzať z predchádzajúcej verzie programu. Názvy niektorých súčastí programu (napríklad názvy súborov obsahujúcich často používané frázy) sú štandardne uvedené v angličtine, tieto súbory si však môže každý používateľ individuálne premenovať. Vo väčšine prípadov na to postačuje kliknutie pravým tlačidlom myši a výber príslušného príkazu na premenovanie. Autor programu poskytuje veľmi dobrú podporu programu. Okolo programu postupne sa vytvorila aj široká komunita používateľov, ktorí spolu komunikujú prostredníctvom diskusného fóra.

Novinky v najnovšej verzii programu:
* Pridané podrobnejšie nastavenia pozície vyskakovacieho okna
* Do automatického dokončovania bola pridaná možnosť importu
* Pridaná voľba pre zohľadnenie veľkosti písmen pri automatickom dokončovaní
* Optimalizované okno pre rýchle hľadanie
* Vylepšené ohlasovanie chýb
* Rozšírené funkcie edície Enterprise
* Aktualizované preklady
* Niekoľko menších vylepšení a oprávStiahnuť prekladStiahnuť preklad

Stiahnuť programStiahnuť program

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu