CZ   EN

DUMo

Program DUMo (Drivers Update Monitor) slúži na vyhľadanie ovládačov k hardvérovým komponentom počítača, na ktorom je spustený. Prehľadnou formou zobrazí zoznam všetkých detegovaných komponentov, meno výrobcu a verziu ovládača, ktorý je ku jednotlivým komponentom práve nainštalovaný v operačnom systéme. V ďalšom stĺpci s názvom Status sa zobrazuje najaktuálnejšia dostupná verzia ovládačov pre daný komponent a operačný systém. Používateľ tak na prvý pohľad vidí, ktorý ovládač je možné v prípade potreby aktualizovať a aké číslo verzie by mal mať najnovší ovládač. Všetky tieto funkcie sú dostupné v bezplatnej verzii programu. Program DUMo je však dostupný aj v platenej verzii, ktorá navyše ponúka pri ovládačoch aj priamy odkaz na stránky výrobcu komponentu. Z nich si môžete priamo stiahnuť najnovšiu verziu ovládača. V neplatenej verzii programu DUMo je možné zistiť aspoň to, ktorá verzia ovládača je najviac používaná inými používateľmi tohto programu, čo môže tiež niečo prezradiť o prípadnej problémovosti niektorej verzie ovládača. V hlavnom okne programu sa doplnkovo zobrazuje aj informácia o aktuálnom vyťažení procesora a obsadení operačnej pamäte počítača. Program DUMo je informačný program, ktorý nevykonáva automatickú inštaláciu najnovšieho ovládača. Poskytuje iba informácie a aktuálne používanej a najnovšej verzii ovládačov. Je však len na úvahe používateľa, či chce ovládače aktualizovať alebo nie, prípadne pre akú novšiu verziu ovládača sa rozhodne.

Rozhranie programu DUMo je preložené do slovenčiny s výnimkou informácií, ktoré sa priebežne sťahujú z internetu. Takýchto informácií je však iba minimum a nepredstavujú prekážku v používaní programu ani tým, ktorí neovládajú anglický jazyk. Slovenský preklad programu by sa po nainštalovaní do operačného systému mal aktivovať samočinne. Je však možné aj jeho manuálne aktivovanie, kliknutím na tlačidlá Options -> Settings -> a výberom slovenského prekladu, ktorý je označený slovenskou vlajkou a popisom Slovak.

 


Stiahnuť programStiahnuť štandardnú verziu programu + Stiahnuť Lite-verziu programu

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu