CZ   EN

Directory Lister

Je utilitou, pomocou ktorej si môžete nechať vygenerovať zoznam súborov uložených v určitom priečinku na pevnom disku Vášho počítača. Vytvorený zoznam môže mať formát HTML, CSV, alebo to môže byť jednoduchý textový súbor. Parametre výsledného zoznamu súborov môžete ešte pred vygenerovaním samotného zoznamu upravovať rôznymi spôsobmi. Do výsledného zoznamu súborov môžete napríklad pridať len tie súbory, ktoré budú zodpovedať Vami zadanej podmienke. Toto je však iba jeden príklad toho, čo umožňuje Directory Lister. Funkcií má ešte oveľa viac.

Prostredie programu je veľmi prehľadné a obsluha jednoduchá. Ak budete chcieť poznať význam niektorej voľby, podržte kurzor myši nad voľbou a po chvíli sa zobrazí stručný pomocník.

Preložené je celé prostredie programu, vrátane stručnej nápovedy. Program si môžete stiahnuť priamo z jeho domovskej stránky. Môj preklad programu sa stal jeho priamou súčasťou. Preložený do slovenčiny je aj inštalátor programu, takže ani s inštaláciou by nemal byť žiaden problém. Slovenské prostredie programu sa aktivuje ihneď po jeho spustení.

V poslednej verzii programu prešiel tento program do kategórie shareware (programov s časovo obmedzenou funkčnosťou) a na 30 dní si ho môžete vyskúšať zadarmo.


ScreenshotScreenshot

Domovská stránka programuDomovská stránka programu