CZ   EN

Any Video Converter

Pripravil som pre Vás preklad veľmi obľúbeného programu, zameraného na konvertovanie videa do rôznych formátov, ktorý však okrem svojho hlavného účelu možno použiť aj pri mnohých iných úkonoch, pri práci s takýmito súbormi. Obsluha tohto programu je veľmi jednoduchá a jeho rozhranie patrí medzi najprehľadnejšie a najjednoduchšie spomedzi dostupných programov. Program spĺňa svoj hlavný účel bez zdĺhavého nastavovania, zároveň je však vhodný aj pre pokročilých používateľov, ktorí by si chceli najdôležitejšie parametre konverzie určiť manuálne. Any Video Converter dokáže pracovať s mnohými formátmi video-súborov, z tých najznámejších možno spomenúť napr. formáty AVI, MPG, MPEG, VOB, RM, RMVB, SWF, FLV, WMV, MP4, MKV. To však zďaleka nie sú všetky, s ktorými dokáže tento program pracovať. Okrem mnohých ďalších formátov videa a transportných streamov podporuje program aj prácu so zvukovými formátmi (dokonca napríklad aj extrahovanie zvukovej stopy zo súboru s videom). K najpopulárnejším formátom zvuku, s ktorými dokáže Any Video Converter pracovať, patria formáty: MP3, WMA, M4A, WAVE, a OGG. V najnovšej verzii programu Any Video Converter, sa jeho autori zamerali na širokú a naozaj rozsiahlu podporu mnohých mobilných a externých zariadení na prehrávanie videa či zvuku.

Ako som už spomínal, samotná konverzia videa je iba jednou z viacerých funkcií tohto programu. K ďalším patrí napr. možnosť vystrihnutia časti videa, ktorú chceme konvertovať. Dá sa teda povedať, že program Any Video Converter sa dá použiť aj na základné úkony spojené so strihaním videa. Takisto však dokáže viaceré videoklipy spojiť do jedného celku, či stiahnuť video zo známych portálov na zdieľanie videí (YouTube, Google, NicoVideo) a následne videoklipy skonvertovať do Vami určeného formátu. Podporuje aj dávkové spracovanie súborov a po dokončení konverzie je možné nechať počítač automaticky vypnúť.

Any Video Converter je dostupný vo viacerých verziách, z ktorých jedna je dostupná aj bezplatne (Free). Mnou vytvorený slovenský preklad je možné použiť v ktorejkoľvek verzii programu. Keďže výrobca programu neintegroval preklad priamo do programu, ponúkam Vám preklad vo forme samostatného inštalátora. Po nainštalovaní programu by ste si teda mali stiahnuť preklad a nainštalovať ho dodatočne. Pri inštalácii prosím venujte osobitnú pozornosť zadávanej ceste k hlavnému priečinku s programom. Po nainštalovaní je potrebné manuálne aktivovať slovenský preklad programu, kliknutím na ikonu v tvare ozubeného kolieska, v pravej hornej časti hlavnej obrazovky programu. Potom na záložke General a v časti Localization -> Interface Language vyberte možnosť "Slovensky". Potom program ukončite a opätovne spustite, aby došlo k správnemu a kompletnému načítaniu preloženého rozhrania programu. Preklad programu bol otestovaný s verziou označenou číslami 6.3.2, ktorá je aktuálnou verziou programu v čase úpravy tohto článku.


Stiahnuť prekladStiahnuť preklad

Domovská stránka programuDomovská stránka programu

ScreenshotUkážky z prostredia programu